25 czerwca 2024

Elektrownie słoneczne

Elektrownie słoneczne podłączone do sieci to systemy fotowoltaiczne (PV), które wytwarzają energię elektryczną ze światła słonecznego i dostarczają ją do sieci publicznej. Takie instalacje można spotkać na dachach budynków lub na ziemi, często w dużych parkach fotowoltaicznych.

Energia elektryczna wytwarzana przez system fotowoltaiczny podłączony do sieci jest dostarczana do publicznej sieci energetycznej i może być wykorzystywana przez każdego, kto jest podłączony do tej sieci. Wszelkie nadwyżki energii elektrycznej niewykorzystane w momencie jej wytwarzania mogą zostać odesłane z powrotem do sieci i zapisane na koncie właściciela systemu.

 Systemy fotowoltaiczne podłączone do sieci są kluczowym elementem rozwoju odnawialnych źródeł energii i przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Oferują czystą i zrównoważoną alternatywę dla tradycyjnej skamieniałości opartej na węglu, ropie naftowej i gazie ziemnym.

W ostatnich latach systemy fotowoltaiczne podłączone do sieci stały się coraz bardziej popularne ze względu na ciągły spadek ich cen. Instalacja takiego systemu jest inwestycją, która może przynieść wymierne oszczędności w skali długoterminowej, a także pomóc w ochronie środowiska.

Systemy fotowoltaiczne podłączone do sieci mogą być wyposażone w magazyn energii, który może przechowywać energię elektryczną wyprodukowaną przez system fotowoltaiczny w ciągu dnia i uwalniać ją, gdy jest potrzebna – np. W nocy lub podczas awarii sieci.

Baterie akumulatorowe to najpopularniejszy typ magazynu energii stosowany w systemach fotowoltaicznych podłączonych do sieci. Baterie mogą być używane do przechowywania energii elektrycznej wykorzystanej w momencie produkcji, a także do ochrony przed awariami sieci.