19 maja 2024

Kto może w Polsce kierować pojazdem?

Aby móc uczestniczyć w ruchu drogowym i jeździć samochodem musimy mieć dokument który będzie nas do tego uprawnia. W Polsce aby móc wyprowadzić na pojazdy mechaniczne trzeba zdać egzamin na Prawo Jazdy. Dopiero taki dokument upoważnia nas do tego aby jeździć i poruszać się samochodem lub motocyklem po drogach publicznych.

Jak można wyrobić sobie prawo jazdy?

Egzaminy na prawo jazdy odbywają się w specjalnych Ośrodkach Szkolenia Kierowców. Aby właściwie przygotować się do egzaminu należy zapisać się na kurs. W wielu szkołach nauki jazdy będziemy mogli nauczyć się niezbędnych umiejętności do tego, aby móc samodzielnie jeździć samochodem lub motocyklem. Na egzaminie na Pawo Jazdy musimy również zaliczyć test ze znajomości kodeksu ruchu drogowego. W trakcie egzaminu pojawią się również pytania z zakresu wiedzy związanej z udzielaniem pierwszej pomocy. Zdarzają się również pytania o to jak działają najważniejsze części samochodu.

Czy egzamin na Prawo Jazdy jest trudny?

Aby mieć pewność że poprawnie rozwiążemy test z wiedzy teoretycznej oraz zaliczymy część praktyczną musimy bardzo dobrze się przygotować. Całość wiedzy teoretycznej będzie nam przekazana a w trakcie nauki w szkole jazdy. W trakcie zajęć praktycznych,  instruktor nauczy nas wykonywać wszystkie niezbędne nam manewry.

Pac manewrowy i jazda po ulicach miasta.

Umiejętność ruszania, parkowania oraz poruszania się samochodem będzie sprawdzana w trakcie egzaminu na placu manewrowym. Jeżeli pomyślnie przejdziemy tę część egzaminu, będziemy musieli wykazać się również umiejętnościami w ruchu ulicznym jeżdżąc wraz z  egzaminatorem po mieście.