23 lipca 2024

Prawnik rodzinny w Warszawie

Źródło: https://adwokatdrejewicz.pl/

Prawnik rodzinny w Warszawie może zajmować się wieloma konkretnymi sprawami. Prawo rodzinne reguluje swoim zakresem stosunki między małżonkami, a także między rodzicami a dziećmi. Konieczność formalnego uregulowania relacji rodzinnych najczęściej pojawia się, gdy dochodzi do konfliktu lub sporu. Zadaniem prawnika jest w tym przypadku wypracowanie rozwiązania, które będzie korzystne zarówno dla klienta, jak i dla małoletnich dzieci.

Czym zajmuje się prawnik rodzinny w Warszawie?

Prawnik rodzinny w Warszawie zajmuje się w głównej mierze sprawami rozwodowymi oraz o świadczenia alimentacyjne dla małoletnich dzieci, ale też wszelkimi innymi zagadnieniami z zakresu prawa rodzinnego. Wskaźnik rozwodów w Polsce z roku na rok wzrasta, wiele osób żyje w związkach nieformalnych. Warto przy tym pamiętać, że alimenty należą się dzieciom bez względu na to, z jakiego związku pochodzą.

Prawna forma zakończenia małżeństwa

Zgodnie z polskim prawem do zakończenia małżeństwa dochodzi poprzez wydanie wyroku rozwodowego przez sąd. Niemniej, aby tak się stało, wcześniej muszą zaistnieć przesłanki ustawowe, na podstawie których sąd orzeka rozwód. Chodzi tu o ustanie między małżonkami kluczowych więzi, czyli emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej.
O ile dwie pierwsze więzi nie budzą wątpliwości interpretacyjnych, o tyle więź gospodarcza nastręcza nieco trudności. Wynika to z faktu, że wielu małżonków wspólnie zaciąga kredyt w celu nabycia nieruchomości. Często jest to jedyna nieruchomość każdego z rozwodzących się małżonków. Dlatego trudno wymagać, aby w każdej sytuacji jedna z osób wprowadziła się, a druga samodzielnie spłacała kredyt. Do ustalenia, że ustała więź gospodarcza, wystarczy zatem udowodnić, że małżonkowie nie prowadzą już wspólnego gospodarstwa domowego, mimo zamieszkiwania w tym samym lokalu. Często w wyroku rozwodowym sąd orzeka o sposobie korzystania z mieszkania przez byłych małżonków do czasu np. sprzedaży nieruchomości.